Багш нарт Харилцаа сэдвээр сургалт явууллаа

IMG_1138.JPG
IMG_1142.JPG