Гэмтэл согог сэргээн засах үндэсний төвтэй хамтран багш ажилчдад "Осол гэмтэл, хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх нь" СӨБ -ын багш ажилчдын эрх үүргийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

IMG_3034.JPG
IMG_3035.JPG
IMG_3036.JPG