Монгол соёл-Монгол гоёл арга хэмжээгээр хоолны өдөрлөг, багш нарын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж танилцууллаа

IMG_2514.JPG