Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт