Туслах багш нарын ур чадварын уралдаан зохион байгууллаа.

IMG_3979.JPG
IMG_3993.JPG
IMG_4025.JPG
IMG_4026.JPG
IMG_4027.JPG
IMG_4414.JPG