Биеийн тамирын талбайтай боллоо.

/2014 оны бүтээн байгуулалтын ажил №1 /эцэг эхийн хандив тусламжаар/