Багш нарын баярыг тохиолдуулан багш нарын дунд хөгжөөнт цэнгээнт тэмцээн явуулж, шагнаж урамшууллаа

IMG_1154.JPG
IMG_1162.JPG
IMG_1375.JPG
IMG_1399.JPG