Засварын ажил хийгдэж дууслаа. /2016 оны ажил №6/

received_303874486744432.jpeg
received_303874493411098.jpeg
received_303874553411092.jpeg
received_303874586744422.jpeg