БГД-н СӨБ-н удирлагуудын тэмцээн болж өнгөрлөө.

IMG_2178.JPG
IMG_2179.JPG
IMG_2198.JPG
IMG_2207.JPG
IMG_2215.JPG