Анхны тусламжийн сургалтад багш нар хамрагдлаа.

IMG_4449.JPG
IMG_4462.JPG
IMG_4463.JPG
IMG_4465.JPG