Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах

Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах

  Эцэг эхээс хүүхэд хүлээж авах, хүлээлгэн өгөх журам

Хичээлийн жилийн эхний долоо хоногт ангийн багш эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулдаг. Энэ гэрээнд  хүүхдийг цэцэрлэгээс авах, өгөх  цаг,  ямар тогтмол хариуцаж авах, хүлээх эрх үүргийг нарийвчлан заасан байна. Жишээлбэл:

 - Хүүхдээ өглөө 7.30-8.50 хооронд цэцэрлэгт хүүхдээ хүргэж өгч,  орой 16.30-18.00 хооронд эцэг эхчүүдэд хүлээлгэн өгдөг.

 - Өдөр бүр хүүхдийг эцэг эхийн аль нэг өөрийн биеэр авчирч өгч, хүлээн авна.

 - Эцэг эх хүүхдээ ангийн багш болон туслахад өглөө заавал хүлээлгэн өгөх ба анги болон цэцэрлэгийн гадаа хүүхэд эзэнгүй орхихыг хориглоно.

 - Орой хүүхдийг цэцэрлэгээс авахдаа тогтоосон цагаас хоцрох  тохиолдолд энэ талаар анги удирдсан багшид заавал урьдчилан мэдэгдэнэ.