2015-2016 онд нийт 47 багш, ажилчид таньд үйлчилж байна.

2015-2016 он. Нийт 47 багш, ажилчид