Туслах багш нарын туршлага солилцох үзүүлэх ажил зохион байгуулагдлаа.

IMG_2278.JPG
IMG_2279.JPG
IMG_2287.JPG