2019 оны цэцэрлэгийн хамран сургах тойрог батлагдлаа.