Хог хаягдалаа ангилан ялгаж сурцгаая сургалт зохион байгууллаа

IMG_4356.JPG
IMG_4358.JPG
IMG_4361.JPG
IMG_4362.JPG