НБГ-аас багш нарт Сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулаа.

IMG_0155.JPG
IMG_9773.JPG
IMG_9775.JPG