2019 оны 01 сард багш, ажилчдад "Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс ангид байлгах нь" сургалтыг зохион байгууллаа.

IMG_2635.JPG
IMG_2646.JPG
IMG_2650.JPG
IMG_2653.JPG
IMG_2656.JPG
IMG_2658.JPG
IMG_2665.JPG
IMG_2676.JPG
IMG_2677.JPG
IMG_2679.JPG
IMG_2682.JPG