НБГ-аас зохион байгуулсан "Хүүхэд хэрэглэгч" өдөрлөгт эрхлэгч нар оролцлоо.

IMG_4647.JPG
IMG_4649.JPG
IMG_4675.JPG
IMG_4682.JPG