БСШУС яамны 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилго зорилт