Шинэ өргөтгөлийн анги үүд хаалгаа нээлээ.

/2015-2016 оны хичээлийн жилийн бүтээн байгуулалтын ажил №2 /УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнэ. С.Одонтуяа нарын дэмжлэгтэй 549000000 сая төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 бүлэг шинээр нэмэгдүүлсэн./