шинэ тоглоомтой боллоо.

/2016 оны бүтээнбайгуулалтын ажил №5 эцэг эхийн хандив тусламжаар/