БМДИ-ээс зохион байгуулсан 5 дахь жилийн үндсэн сургалтад багш Лхамхүү оролцлоо

IMG_5782.JPG