Нийгмийн даатгалын газраас зохион байгуулсан сургалтад багш, ажилчдын төлөөлөл оролцлоо

IMG_4753.JPG
IMG_4755.JPG