Нийслэлийн БтСХ-ноос зохион байгуулсан сургалт семинарт оролцлоо