2016-2017 онд нийт 48 багш, ажилчид таньд үйлчилж байна.

2016-2017 он. Нийт 47 багш, ажилчид