Цагийн хуваарь

МУ-ын ЗГ-ын 2014 оны 293-р тогтоол, НЗД-ын 2015 оны А/105-р захирамжийг үндэслэн хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн эхлэх ба тарах цагийн хуваарийг 2015 оны 02 сараас дараах хуваарийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулахыг анхаарна уу.