НБГ "Төсөв санхүү, хүүхдийн тооны гүйцэтгэлийн шалгалтаар амжилттай дүгнүүллээ.

IMG_0728.JPG