ЗАН-с Туслах багш нарт сайруулсан сургалтын хөтөлбөрөөс сургалт явуулав.

IMG_0994.JPG